Witam serdecznie

Nazywam się Anna Komarowska i jestem właścicielką firmy K2A FINANSE zajmującej się rozliczaniem firm oraz gospodarstw rolnych z obowiązku podatkowego wobec Państwa Polskiego. Wieloletnie doświadczenie na tym stanowisku oraz przebyte szkolenia i zdobyte certyfikaty pozwoliły mi na poznanie dziedziny rachunkowści w szczegółach. Moim głównym kierunkiem jest rozliczanie firm transportowych. Dziedzina w której specjalizuję i rozwijam się od kilku lat. Wiedza o samym transporcie była zdobywana od ojca który jeździł i nadal jeździ zawodowo oraz od męża i brata którzy prowadzą własne firmy transportowe co pozwala na bierzące aktualizowanie wiedzy.

Pozdrawiam Anna Komarowska

Historia o podatkach...

Historia podatków jest dłuższa niż historia państwowości. Bez nich żadne państwo nie byłoby w stanie funkcjonować. Na przestrzeni wieków pojawiało się jednak wiele kuriozalnych pomysłów na dodatkowe wpływy z budżetu, jak na przykład bykowe czy akcyza, która zależała od ilości czystego alkoholu.

Już w czasach starożytnych wprowadzono system podatków, na który składały się początkowo jedynie daniny oraz łupy zdobyte w czasie wojen a kiedy pojawiły się pieniądze zaczęto pobierać także od ludności podatki w formie pieniędzy. Dzięki większości zebranych środków pieniężnych mogło powstać prężne wojsko, pozostałe stanowiły realny dochód państwa.

Wróć do początku

Rozliczanie czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych

Dodatkow prowadzę działalność w której wykonuje pobranie danych z rejestartorów "TACHOMETRÓW" oraz przetworzenie ich i generowanie raportów odnośnie wskazujących przepracowany czas przez kierowców samochodów ciężarowych.

Learn more

Formy rozliczania

Jeżeli planujecie Państwo założyć nową działalność gospodarczą lub rozwinąć prowadzoną już działalność, zawsze zastanawiacie się jaką formę rozliczenia obrać.
Dokonując wyboru należy zawsze zwrócić uwagę na zlety i wady każdej formy rozliczania. Spośród wielu możecie Państwo wybierać pomiędzy:

Forma opodatkowania - SKALA

Stawki podatku dochodowego rozliczanego skalą podatkową wynoszą 18% oraz 32%. Stawka podatku jest uzależniona od progów podatkowych, czyli od wysokości osiągniętego dochodu.

    Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz w ciągu roku podatkowego:
  • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • ewidencjonować koszty uzyskania przychodu określone w art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
  • prowadzić ewidencję wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • prowadzić indywidualne imienne karty przychodu dla zatrudnionych pracowników,
  • sporządzać spis z natury na 1 stycznia i na koniec każdego roku podatkowego.

WRÓĆ DO POCZĄTKU

Forma opodatkowania - PODATEK LINIOWY

Podatek liniowy jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 (pole 18). Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory korzystali z innej formy opodatkowania mogą ją zmienić na podatek liniowy począwszy od nowego roku podatkowego. W tym celu do 20 stycznia należy złożyć pisemne oświadczenie o zmianie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W sytuacji gdy przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym nie wyraża chęci zmiany formy opodatkowania na inną wówczas nie musi informować o tym naczelnika US.

Wróć

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dość specyficzną formą opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie może pomniejszyć osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Jednak swego rodzaju rekompensatą są stosunkowo niskie stawki ryczałtu - 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17% oraz 20%, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

Wróć

KARTA PODATKOWA

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość wpłacanego na konto US podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Co ważne, stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników

Learn more